Παρακολουθήστε το OTS Webinar με θέμα το ΕΣΠΑ 2021-2027 και την πρόταση της OTS για τις έξυπνες πόλεις, την Πέμπτη 24/2 στις 10:00-11:00.

H πρόταση της OTS για το πλαίσιο των δράσεων έξυπνης πόλης, στοχεύει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης πολιτών και την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου μέσα από την εφαρμογή ψηφιακών λύσεων και ευφυών τεχνολογιών.

Η πρόταση συμβάλει στην υλοποίηση βασικών εθνικών στρατηγικών στόχων:

  • Ασφάλεια και βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες σε όλες τις καθημερινές συναλλαγές,
  • Παραγωγική αξιοποίηση των δεδομένων του Δημοσίου και
  • Εξασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας.

Τα συστήματα που προτείνονται στο πλαίσια του παρόντος, υπηρετούν την ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού βασικών λειτουργιών του Δήμου. Θα λειτουργούν αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου και στόχος είναι να φιλοξενούνται στις υποδομές του Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud).

Η πρόταση της OTS έχει στο κέντρο της τον πολίτη, γύρω από τον οποίο αναπτύσσονται λύσεις και δημιουργούνται υποδομές με στόχο την παροχή υπηρεσιών 5ου επιπέδου.

Μάθετε περισσότερα και συζητήστε μαζί μας δηλώνοντας συμμετοχή εδώ στο OTS Webinar.