Η ΟΤS παρουσιάζει την ολοκληρωμένη πρωτοποριακή λύση διαχείρισης υδάτινων πόρων για τις ΔΕΥΑ και τους Δήμους και το μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα πληροφοριακό σύστημα για την εκπόνηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού. 

 

Θα παρουσιαστεί η σουΐτα web εφαρμογών Ydata, της οικογένειας προϊόντων Open 1, της OTS. Τη σουΐτα απαρτίζουν οι λύσεις: Billing, Ydroid, e-Services και η εφαρμογή για τα  Σχέδια Ασφάλειας Νερού. Ένα σύστημα web εφαρμογών για την διαχείριση όλων των τομέων ύδρευσης στην καθημερινότητα του Φορέα.

O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) έχει ορίσει Οδηγία για την Ποιότητα του Πόσιμου Νερού (GDWQ) η οποία αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς σε πολλές χώρες και αφορά τη δραστηριοποίησή τους σε θέματα ασφάλειας και καταλληλόλητας του πόσιμου νερού. Η OTS εχει την αρτιότερη λυση λογισμικού για την εφαρμογή των Σχεδίων Ασφάλειας Νερού. 

Ενημερωθείτε για τις λύσεις της OTS, οι οποίες αποτελούν μία ολοκληρωμένη πρόταση για τους σύγχρονους φορείς διαχείρισης υδάτινων πόρων.

H συμμετοχή είναι δωρεάν

Δηλώστε συμμετοχή εδώ