Σας προσκαλούμε στο 9ο OTS Webinar την Πέμπτη 11/6 στις 09:30 με θέμα “Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς τους πολίτες”.

Ενημερωθείτε για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που μπορούν να προσφέρουν εξωστρέφεια στον Φορέα σας:

Open1|Easypay: Πληρωμή των βεβαιωμένων οφειλών των πολιτών προς τους φορείς, ηλεκτρονικά.

Open1|Property: Δήλωση των ακινήτων ηλεκτρονικά, απευθείας από τους πολίτες.

Νέα εφαρμογή: Open1|Entrance: Πλατφόρμα για την παροχή υπηρεσιών από τους οργανισμούς προς τους πολίτες:

-Υποδοχή αιτημάτων – εγγράφων απο πολίτες και δρομολόγησή τους εντός των οργανισμών, με σαφείς και δυναμικά καθοριζόμενες διαδικασίες.

-Αμφίδρομη επικοινωνία με τους πολίτες σε προδιαγεγραμμένα σημεία των υποστηριζόμενων, από τον οργανισμό, διαδικασιών.

Η φόρμα συμμετοχής εδώ