βαση δεδομενων

Αρχική/Ετικέτα:βαση δεδομενων

Υπηρεσία Database Clustering από την OTS

2022-05-19T10:12:50+03:0023/09/2020|Νέα|

Τι είναι το Database Clustering; Το database clustering είναι η διαδικασία όπου μια βάση μπορεί να χρησιμοποιήσει τους πόρους περισσότερων του ενός server ή instance Β.Δ. Μερικές φορές ένας server ενδέχεται να μην είναι επαρκής για τη διαχείριση του όγκου των δεδομένων ή του αριθμού των αιτημάτων που διαχειρίζεται μια Β.Δ.,άλλες φορές πάλι απαιτείται για [...]

Συντήρηση Βασης Δεδομένων από την OTS – (Τuning)

2022-05-19T10:12:53+03:0002/09/2020|Νέα|

Το Τuning Βάσης Δεδομένων (Συντήρηση Βάσης Δεδομένων) περιγράφεται ως το σύνολο των ενεργειών που χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης μιας βάσης δεδομένων. H διαδικασία που ακολουθείται είναι η εκτέλεση ερωτημάτων στη βάση ώστε να πάρουμε χρήσιμες πληροφορίες για τις επιδόσεις του συστήματος, αλλά και πληροφορίες που θα μας βοηθήσουν στο σχεδιασμό των αρχείων της [...]

Κρυπτογράφηση Βάσης Δεδομένων, από την OTS

2022-05-19T10:13:34+03:0024/08/2020|Νέα|

Σύμφωνα με τις επιταγές που φέρνει ο GDPR στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, είναι αναγκαία η καταγραφή ανά τύπο επεξεργασίας και ανά αρχείο δεδομένων, του είδους των δεδομένων που τηρούνται, των υποκείμενων, των ροών και γενικότερα όλων των απαραίτητων πληροφοριών. Ο Κανονισμός, στο πλαίσιο της υποχρέωσης για τήρηση αρχείου επεξεργασίας, αποτυπώνει πλήρως την κατάσταση επί [...]

Go to Top