ΓΓΕΚ - ΕΠΑΝΕΚ

ηλεκτρονική τιμολόγηση

Ηλεκτρονική τιμολόγηση στο πλαίσιο Δημοσίων Συμβάσεων για την Περιφέρεια Αττικής, μέσα από την Οικονομική Διαχείριση της OTS

2023-09-19T12:29:42+03:0019/09/2023|Νέα|

Η Περιφέρεια Αττικής ξεκίνησε παραγωγικά την πλήρη διαχείριση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων στο πλαίσιο Δημοσίων Συμβάσεων, μέσω της διασύνδεσης της Οικονομικής Διαχείρισης της OTS με τη διαδικτυακή υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η OTS παρέχει στους Φορείς όλα όσα χρειάζονται -τεχνολογικά και γνωσιακά- ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του εθνικού νομοθετικού πλαισίου, [...]

Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ – myData

2022-05-19T10:11:56+03:0002/03/2021|Νέα|

Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ - myData Tα Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ αποτελούν ένα πολύ σημαντικό βήμα ψηφιακού μετασχηματισμού της Φορολογικής Διοίκησης και της σχέσης της με τις επιχειρήσεις. Στόχος τους είναι πρωτίστως να εξυπηρετήσουν τις επιχειρήσεις, παρέχοντας μια ψηφιακή πλατφόρμα για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, που θα οδηγήσει σε αυτοματοποίηση της συμπλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων [...]

Go to Top