ΠΔ 54: το νέο λογιστικό πρότυπο της Γενικής Κυβέρνησης

2022-06-01T11:16:29+03:0023/08/2021|Νέα|

Το νέο πρότυπο υιοθετεί το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών ( ESA  2010). To ESA 2010 στοχεύει στην παροχή πληροφόρησης για την οικονομική κατάσταση μίας χώρας μέλους της Ε.Ε. ή μίας Περιφέρειας. Για να επιτευχθεί απαιτείται οι λογαριασμοί να καταρτίζονται βάσει ενός ενιαίου συνόλου αρχών που να μην επιδέχονται διαφορετικές ερμηνείες. To ESA 2010 προβλέπει: Α.) μεθοδολογία [...]