Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι η εταιρεία OTS S.A. έλαβε για πρώτη φορά το Σήμα Ισότητας SHARE.

Το Σήμα Ισότητας SHARE, αποτυπώνει την έμπρακτη προώθηση πρακτικών και πρωτοβουλιών εντός των επιχειρήσεων με στόχο την ισότητα των φύλων. Επιπροσθέτως, το SHARE προωθεί την εξισορρόπηση της εργασιακής και οικογενειακής ζωής στις επιχειρήσεις και την καλύτερη κατανομή των υποχρεώσεων φροντίδας μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Σημειώνεται πως το έργο SHARE υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (Συντονιστής Φορέας) σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) και τον Οργανισμό για την Επαγγελματική Ενδυνάμωση των Γυναικών Women On Top, με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Σήμα Ισότητας των Φύλων SHARE βρίσκεται σε ισχύ έως τις 31 Ιανουαρίου 2024.

Η αναγνώριση αυτή μας δίνει μεγάλη χαρά και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε δυναμικά προς αυτήν την πορεία.