Το VPN, που δεν είναι άλλο από ένα εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (Virtual Private network), μπορεί να προσφέρει την λύση σε εταιρίες και οργανισμούς σε θέματα οργάνωσης, διαχείρισης και κατανομής των πληροφοριών στα διάφορα σημεία του οργανισμού, ακόμα και αν αυτά βρίσκονται έξω από τις εγκαταστάσεις του.

Ουσιαστικά, ένα δίκτυο VPN διασφαλίζει την επικοινωνία μεταξύ όλων των απομακρυσμένων σημείων μίας εταιρείας με τα κεντρικά γραφεία και τους υπολογιστές της. Η επικοινωνία αυτή έχει να κάνει τις περισσότερες φορές με διάφορες εφαρμογές, μεταφορές αρχείων, τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ σημείων, αλλά και οποιαδήποτε άλλη ανάγκη επιθυμεί να καλύψει η επιχείρηση.

Το VPN είναι ένας πολύ εύκολος και απλός τρόπος να ανταλλάσσονται αρχεία και πληροφορίες ανάμεσα σε εργαζομένους που βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία και να μειώνεται το κόστος από απαλειφή των υπεραστικών τηλεφωνημάτων που πλέον μπορούν να γίνονται μέσω του παραπάνω δικτύου.

Τα δεδομένα που ανταλλάσσονται μέσω του VPN είναι εμπιστευτικά και απαιτείται πιστοποιημένη πρόσβαση με κωδικούς. Τα δίκτυα αυτά προσφέρουν αυξημένη προστασία από εξωτερικές απειλές και κυβερνοεπιθέσεις.

Οι απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ένας φορέας προκειμένου να προχωρήσει σε εγκατάσταση δικτύου VPN, είναι απλά να έχει πρόσβαση στο internet. Όλα τα υπόλοιπα ρυθμίζονται από τους επαγγελματίες που θα κληθούν να πραγματοποιήσουν την υλοποίηση του δικτύου VPN. Μετά από την μελέτη του εκάστοτε οργανισμού και τις ανάγκες του από ειδικούς επαγγελματίες, γίνονται οι αντίστοιχες προτάσεις που του ταιριάζουν και ακολουθεί η εξατομικευμένη υλοποίησή τους. Αυτό μπορεί να αφορά νέο server, παραμετροποιήσεις τερματικών και παράλληλη εκπαίδευση του μηχανογράφου, για την πλήρη αξιοποίηση του δικτύου VPN. Οι επιμέρους παραμετροποιήσεις γίνονται πάντα σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του κάθε οργανισμού.

 

Συγγραφή: Χάρης Καραμπετιάδης –

OTS Customer Service Consultant, *VMware certified Professional (VCP VSphere 4), * Microsoft Certified Professional (MCP), * Microsoft Certified Technology Specialist for Microsoft SQL Server 2008 (MCTS).