Την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022, 09:30-11:30, θα πραγματοποιηθεί Webinar με Θέμα:

‘Εκδοση Βεβαιώσεων Αμοιβών για το φορολογικό έτος 2021 στην Οικονομική Διαχείριση της OTS

Θα παρουσιαστούν τα εξής:

1.Παραμετροποίηση εφαρμογής της Διπλογραφικής Λογιστικής OTS

2.Παραμετροποίηση εφαρμογής ΚΕΠΥΟ της OTS

3.Έλεγχος, σύνταξη και υποβολή αρχείου αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα

4.Έλεγχος, σύνταξη και υποβολή αρχείου αμοιβών μερισμάτων,  τόκων  και δικαιωμάτων

5.Παρουσίαση των εφαρμογών δημιουργίας αρχείων προς υποβολή της ΑΑΔΕ

Ενημερωθείτε και συζητήστε μαζί μας.
H συμμετοχή είναι δωρεάν.

Βρείτε τη φόρμα συμμετοχής εδώ