Αδιαμφισβήτητα, η περίοδος της πανδημίας πριμοδότησε την υιοθέτηση και τον εκσυγχρονισμό των ψηφιακών λύσεων σε όλους τους τομείς της ζωής. Ανεπηρέαστοι, στο πλαίσιο αυτό, δεν έμειναν κι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δοκιμάζοντας τις «αντοχές» τους ως προς τη διασφάλιση της απρόσκοπτης συνέχισης των επιχειρησιακών λειτουργιών τους.

Κι αν τροχοπέδη για την ψηφιακή αυτή μετάβαση και την ανοικοδόμηση των επικείμενων  «Έξυπνων» Πόλεων αποτελούσε η οικονομική «ασφυξία» των φορέων, ειδικότερα εν καιρώ κορωνοϊού κι ενεργειακής κρίσης, τη λύση, πλέον, δίνουν τα κονδύλια -ύψους 320 εκατ. ευρώ- μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Τι περικλείει η έννοια μιας «Έξυπνης» Πόλης

Είναι εμφανές πως όσο ο πληθυσμός θα αστικοποιείται τόσο θα αυξάνεται και η ανάγκη δημιουργίας πόλεων με υψηλές αποδόσεις στις δημοτικές τους υπηρεσίες, με μειωμένα λειτουργικά κόστη και λιγότερες περιβαλλοντικές συνέπειες.

Στις εν γένει «Έξυπνες» Πόλεις, η χρήση τεχνολογιών (IoT) ερμηνεύεται σε υπηρεσίες με επίκεντρο την καλύτερη και απλοποιημένη εξυπηρέτηση των πολιτών, που συμβάλλουν, παράλληλα, στην εξοικονόμηση των ανθρωποωρών των υπαλλήλων ενός Δήμου.

Όλα τα παραπάνω, σαφώς, προσαρμοσμένα στα δεδομένα του εκάστοτε οργανισμού και διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη στρατηγική για την υλοποίηση των αντίστοιχων έργων.

Η πρό(σ)κληση για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, λοιπόν, αφορά στην υιοθέτηση ρηξικέλευθων πρακτικών, εξασφαλίζοντας την επιχειρησιακή συνέχεια και τη διαφάνεια.

Όσο «έξυπνη» κι αν φαντάζει μία ρομποτική εφαρμογή, ακόμα καλύτερα αντηχεί στα αυτιά μας ένα πλήθος διασυνδεδεμένων υπηρεσιών, οι οποίες διευκολύνουν, στην ουσία της, την καθημερινότητα των πολιτών.

Δέσποινα Δαϊλιάνη

ΟTS, Business Development Consultant

Δημοσιογράφος