Η σύγχρονη ανάγκη για εξ αποστάσεως και γρήγορη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων, απαιτεί υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται ηλεκτρονικά.

Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη Δημόσια Διοίκηση συμβάλλει στη μείωση του διοικητικού και γραφειοκρατικού φόρτου, καταργώντας τα γκισέ και τις ουρές αναμονής, και βοηθά στην εξοικονόμηση σημαντικών πόρων.

Έσοδα: Δυνατότητες εφαρμογών

Open1|Property – Διαχείριση Τελών Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού & Ακίνητης Περιουσίας

Το Open1|Property είναι το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των ανταποδοτικών δημοτικών Τελών Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού και του τέλους Ακίνητης Περιουσίας.

Βασικό χαρακτηριστικό του είναι η διατήρηση όλων των απαραίτητων στοιχείων για την ορθή και δίκαιη επιβολή των χρεώσεων, που αναλογούν σε ηλεκτροδοτούμενα και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα.

Το Open1|Property εξασφαλίζει στους Φορείς:

 • Διαχείριση απεριόριστων συντελεστών τελών καθαριότητας
 • Αυτόματη πλασματοποίηση τετραγωνικών
 • Αυτόματο υπολογισμό του υπολοίπου δόμησης για τον υπολογισμό του ΤΑΠ
 • Δυνατότητα διαχείρισης ειδικών πολιτικών χρέωσης των ευπαθών ομάδων
 • Αυτόματο υπολογισμό των αναδρομικών χρεώσεων, ανά έτος, με τις πολιτικές που ίσχυαν για καθένα από αυτά και δυνατότητα αποστολής αναδρομικών χρεώσεων στον ΔΕΔΔΗΕ μαζί με τις μεταβολές κάθε παροχής ρεύματος
 • Τήρηση ενιαίου μητρώου ηλεκτροδοτούμενων και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων
 • Πλασματοποίηση των μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων και οικοπέδων για την είσπραξη του ΤΑΠ μέσω του λογαριασμού ρεύματος
 • Πλήρη ιστορικότητα των μεταβολών του ακινήτου και των στοιχείων των ιδιοκτητών
 • Αυτόματη εισαγωγή του μηνιαίου μηχανογραφικού αρχείου του πολλαπλού λογαριασμού κατανάλωσης ρεύματος, με χρονολογική ταξινόμηση κατανάλωσης ανά παροχή και εξαγωγή στατιστικών στοιχείων
 • Δυνατότητα διασύνδεσης με την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για άντληση στοιχείων υπόχρεων ή για άντληση στοιχείων ακίνητης περιουσίας
 • Διασύνδεση με την πλατφόρμα της ΚΕΔΕ για τη διαχείριση των δηλώσεων διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων, με μαζικές ενέργειες ενημέρωσης και υπολογισμού
 • Μαζικό επανυπολογισμό των πλασματικών τετραγωνικών σε περίπτωση αλλαγής των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

Το Open1|e-Property προσφέρει τη δυνατότητα διαχείρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων για την έκδοση Βεβαίωσης Μη Οφειλής ΤΑΠ από πολίτες και από συμβολαιογράφους, όπως αυτή απαιτείται για τη Μεταβίβαση Ακινήτων.

Eξασφαλίζει στους Φορείς:

 • Μείωση του απαιτούμενου χρόνου για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας έκδοσης της Βεβαίωσης
 • Αποφυγή του συνωστισμού των πολιτών στην υπηρεσία
 • Εξάλειψη της ανάγκης για τήρηση φυσικού αρχείου των δικαιολογητικών εγγράφων, καθώς όλα είναι άμεσα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα στην προβολή της Δήλωσης

Open1|Cemetery – Διαχείριση Κοιμητηρίων

Η cloud εφαρμογή της OTS, Open1|Cemetery, αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη λύση για τη διαχείριση Κοιμητηρίων και τη λογιστική παρακολούθηση των εσόδων που προκύπτουν.

Είναι δομημένη με γνώμονα την ικανότητα διαλειτουργικότητας με τρίτα συστήματα του Φορέα και εν γένει του Δημοσίου. Καλύπτει όλες τις απαιτήσεις της υπηρεσίας και του σχετικού κανονισμού, παρέχοντας μια ευρεία συστοιχία υπηρεσιών και δυνατοτήτων τόσο στους πολίτες όσο και στις επιχειρήσεις τελετών.

Το Open1|Cemetery εξασφαλίζει στους Φορείς:

 • Διαχείριση και παρακολούθηση καρτέλας θανόντα (ταφή, ταφή σε οικογενειακό, αδιαλύτων, παρατάσεις, φυλάξεις σε ψυκτικό και σε οστεοθήκες απλές και μαρμάρινες)
 • Κυκλώματα παραχώρησης οικογενειακών τάφων και μαρμάρινων οστεοθηκών
 • Παρακολούθηση συγγενών – υπόχρεων και εργοληπτών, με άμεση διασύνδεση με την Οικονομική Διαχείριση
 • Εποπτεία όλων των σταθερών στοιχείων ενός Κοιμητηρίου (τάφοι, οστεοθήκες, οστεοφυλάκια, ψυκτικοί θάλαμοι, Ιεροί Ναοί), με δυνατότητα χαρτογραφικής αποτύπωσης
 • Δυνατότητα καταχώρισης εργασιών και αφής κανδυλίων
 • Οικονομική διαχείριση όλων των χρεώσεων και δημιουργία χρηματικών καταλόγων
 • Πλήρη ψηφιοποίηση διαδικασιών και εντύπων (μαζικές εκτυπώσεις, εκτυπώσεις αναφοράς, υπεύθυνες δηλώσεις)
 • Εξυπηρέτηση πολιτών και γραφείων τελετών μέσω portal

Open1|Rentals – Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας & Μισθωμάτων

Το Open1|Rentals, η cloud εφαρμογή της OTS, προσφέρει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την οργάνωση και διαχείριση της Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου, τη χαρτογραφική απεικόνιση των ακινήτων και των συμβολαίων μίσθωσης καθώς και την παρακολούθηση των εσόδων τους.

Η εφαρμογή διαθέτει υποσύστημα για την αναλυτική καταγραφή των ακινήτων με βάση τα στοιχεία του συμβολαίου και τη διαχείριση των επιμέρους χώρων του κι επιτρέπει τη γεωχωρική απεικόνιση των ακινήτων.

Το Open1|Rentals διαθέτει τα Υποσυστήματα:

 • Διαχείρισης ακινήτων – μισθωμάτων
 • Δημοπρασιών
 • Συμβολαίων
 • Υπόχρεων
 • Χρεώσεων
 • Εκτυπώσεων

Σε όλες τις Καρτέλες εγγραφής δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης πρότυπων αναφορών, επισύναψης ηλεκτρονικών αρχείων και παρακολούθησης του ιστορικού αλλαγών.

Open1|Land – Εισφορά Γης σε Χρήμα

Το Open1|Land είναι η ολοκληρωμένη εφαρμογή για τη διαχείριση των πράξεων εφαρμογής πολεοδομικού σχεδιασμού και των μερίδων που αυτές ορίζουν, με στόχο τη δίκαιη και ορθή παρακολούθηση των οφειλών που προκύπτουν από την εισφορά ή τη μετατροπή Γης σε Χρήμα.

Το Open1|Land εξασφαλίζει στους Φορείς:

 • Ολοκληρωμένη παρακολούθηση των στοιχείων των πράξεων εφαρμογής πολεοδομικών σχεδίων σε έναν Δήμο
 • Καταχώριση της ακίνητης περιουσίας που τοποθετείται εντός των ορίων της κάθε πολεοδομικής μελέτης
 • Δυνατότητα καταμερισμού της πράξης εφαρμογής και αναλυτικής καταχώρισης των Μερίδων Οικοπέδου που αφορά
 • Για την κάθε Μερίδα Οικοπέδου, προσφέρεται δυνατότητα καταγραφής του συνόλου των οφειλών του υπόχρεου, δηλαδή τις οφειλές που αφορούν την εισφορά σε χρήμα, τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα καθώς και τυχόν αποζημιώσεις που μπορεί να προκύψουν
 • Δημιουργία πλήρως παραμετροποιήσιμων πολιτικών δόσεων που συντελούν στον αυτόματο καταμερισμός των οφειλών μερίδας σε δόσεις
 • Διασύνδεση με την εφαρμογή της Οικονομικής Διαχείρισης, ώστε εύκολα και γρήγορα να εξοφλούνται οι υπολογισμένες δόσεις Μερίδας Οικοπέδου με Βεβαιωτικό Σημείωμα ή με την εισαγωγή τους σε Χρηματικό Κατάλογο
 • Για Μερίδα Οικοπέδου για την οποία έχει εξοφληθεί το 30% των οφειλών, ενεργοποιείται αυτόματα η δυνατότητα μεταβίβασης της μερίδας που συνοδεύεται από την δυνατότητα δημιουργίας αναφοράς Βεβαίωσης Μη Οφειλής Εισφοράς
 • Διασύνδεση με το σύστημα της ΑΑΔΕ, μέσω της οποίας πραγματοποιείται ανάκτηση στοιχείων υπόχρεων καθώς και με την εφαρμογή του Open1|Property

OTS Webinar: Εφαρμογές Εσόδων

Αξιοποιώντας κάθε δυνατό τρόπο επικοινωνίας, η OTS διοργανώνει μια σειρά από διαδικτυακές συναντήσεις ενημερωτικού χαρακτήρα. Το πρώτο OTS Webinar για το τρέχον έτος θα διεξαχθεί στις 29/02 και θα είναι αφιερωμένο στις Εφαρμογές Εσόδων.