Η OTS είναι εταιρεία ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων που δραστηριοποιείται στον ταχέως αναπτυσσόμενο χώρο της πληροφορικής εδώ και 30 χρόνια. Αποτελεί, λοιπόν, το πλέον κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον για κάθε φοιτητή και φοιτήτρια που επιθυμεί να εφαρμόσει όλες τις θεωρητικές γνώσεις που απέκτησε κατά την διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών του/της, να τις εμπλουτίσει, συμμετέχοντας ενεργά στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων που ενθουσιάζουν τους πελάτες και να λάβει την εμπειρία από ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.
 

Στην ΟΤS το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, έχει σχεδιαστεί να αποτελεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία που επικεντρώνεται στην προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη των νέων επαγγελματιών, αποκτώντας θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες που αποτελεί το πρωταρχικό και απαραίτητο βήμα για την ομαλή προσαρμογή τους στον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας μας. 

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης της OTS απαρτίζεται, αρχικά, από το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που παρακολουθεί κάθε νέος/νέα συνάδελφος με την υπογραφή της σύμβασής του και με διάφορες τεχνικές αποκτά πραγματική εργασιακή εμπειρία παρακολουθώντας τους συναδέλφους τους να κάνουν παρουσιάσεις σε πελάτες, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν project κ.α. (τεχνική shadowing). Το πρόγραμμα διαφοροποιείται ανάλογα με την εκάστοτε θέση εργασίας και διαμορφώνεται ως εξής: 

  • Από τις πρώτες μέρες κάθε νέος/νέα φοιτητής/φοιτήτρια εντάσσεται σε μία παραγωγική ομάδα και συμμετέχει στις καθημερινές συναντήσεις της 
  • Έχει τον/την δικό του/δική του Μέντορα που τον/την καθοδηγεί στις καθημερινές του/της εργασίες και συμβάλλει στη διαρκή του/της εξέλιξη 
  • Συμμετέχει σε πραγματικά project που τον/την προετοιμάζουν πλήρως για τον νέο του/της ρόλο 
  • Αποκτά πρόσθετη θεωρητική κατάρτιση μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης 

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε με την ολοκλήρωση του ο/η φοιτητής/φοιτήτρια να αισθάνεται ότι έχει αποκομίσει όλη την απαραίτητη εμπειρία για να ξεκινήσει την επαγγελματική του πορεία και να αναλάβει ενεργό ρόλο στα project της ομάδας του. 

Οι διαθέσιμες θέσεις πρακτικής απευθύνονται σε όσους έχουν σπουδές στην Πληροφορική, ή σε Οικονομικό/ Διοικητικό αντικείμενο και καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας. 

Εάν έχεις τα παραπάνω και θέλεις να κάνεις την Πρακτική σου Άσκηση στην OTS μέσω κάποιου Φορέα που συνεργάζεται το γραφείο πρακτικής του τμήματος σου, στείλε το βιογραφικό σου εδώ CV@ots.gr. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις και το πρόγραμμα πρακτικής στην OTS δες εδώ.