Το Open1|Property της OTS είναι το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των Ανταποδοτικών Τελών Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού και του Tέλους Ακίνητης Περιουσίας, το οποίο αξιοποιούν, έως σήμερα, 62 ελληνικοί Δήμοι.

Βασικά χαρακτηριστικά του Open1|Property είναι η διατήρηση όλων των απαραίτητων στοιχείων για την ορθή και δίκαιη επιβολή των χρεώσεων, που αναλογούν σε ηλεκτροδοτούμενα και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, και η άμεση και γρήγορη δυνατότητα διαχείρισης ανείσπρακτων οφειλών των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας.

Διερευνώντας τα οφέλη:

  • Δυνατότητα αυτόματης πλασματοποίησης τ.μ.
  • Αυτόματος υπολογισμός του υπολοίπου δόμησης για τον υπολογισμό του Τ.Α.Π.
  • Διαχείριση ειδικών πολιτικών χρέωσης των ευπαθών ομάδων
  • Πλήρης ιστορικότητα των μεταβολών του ακινήτου και των στοιχείων των ιδιοκτητών
  • Μαζικός επανυπολογισμός των πλασματικών τετραγωνικών, σε περίπτωση αλλαγής των αποφάσεων για τα δημοτικά τέλη
  • Σύνταξη χρηματικών καταλόγων, μαζικοί υπολογισμοί για μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα
  • Ταχύτερη επεξεργασία ηλεκτρονικών αιτημάτων πολιτών για άμεση είσπραξη εσόδων, μέσω του e-Property. Σε μία ενιαία οθόνη, ο χρήστης έχει διαθέσιμα το ιστορικό επικοινωνίας, την αρχική και τελική εικόνα ακίνητου, τα συνημμένα αρχεία, τα ανείσπρακτα παροχής, τον κωδικό πληρωμής, την αποστολή ειδοποίησης οφειλής.

Στις σημαντικές προσθήκες του Open1|Property ανήκει η διασύνδεση με την πλατφόρμα τετραγωνικών της Κ.Ε.Δ.Ε.. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί ο Δήμος Ζίτσας.

Ο Δήμος Ζίτσας, αξιοποιώντας το Open1|Property, επεξεργάστηκε 4.000 δηλώσεις Ηλεκτροδοτούμενων Ακινήτων σε διάστημα 3 ημερών. «Η βοήθεια της OTS ήταν ασύλληπτη. Είχε τη λύση!», ήταν μερικά από τα σχόλια του τμήματος Εσόδων.

Δείτε εδώ, συνολικά, τις δυνατότητες των Εφαρμογών Εσόδων της OTS.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2310 590 100 ή μέσω e – mail: sales@ots.gr για μια παρουσίαση των λύσεών μας.