Η εφαρμογή της OTS για τη διαχείριση μισθωμάτων, Open1|Rentals, αξιοποιείται πλέον από Δήμο Δίου Ολύμπου.

Το Open1|Rentals, βοηθά τους  Δήμους στη διαχείριση των μισθωμάτων παρακολουθώντας τη διαδικασία συμβολαίων και

χρεώσεων σχετικά με τη διαχείριση των ακινήτων – κινητών μισθωμάτων.

Διασυνδέεται άμεσα με την εφαρμογή της “Οικονομικής Διαχείρισης” της OTS στις ενότητες των υπόχρεων των συμβολαίων

καθώς επίσης και των στοιχείων των χρεώσεών τους.

Άλλη μία εφαρμογή της οικογένειας Open1 της OTS, είναι στη διάθεση των φορέων, προκειμένου αυτοί να λειτουργήσουν αποτελεσματικά,

και εάν χρειαστεί απομακρυσμένα, χωρίς περιορισμούς και καθυστερήσεις.

Περισσότερα για την εφαρμογή διαχείρισης μισθωμάτων Open1|Rentals εδώ

Ή επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερα:

Τ 2310 590100

Ε sales@ots.gr