Η πρόσκληση ΑΤ08 του προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης” θα δώσει στους δήμους και τις περιφέρειες την ευκαιρία να αξιοποιήσουν το χρηματοδοτικό εργαλείο προς όφελός τους σε πολλούς τομείς των καθημερινών λειτουργιών τους.

Η πρότασή της OTS στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government), περιλαμβάνει συστήματα και λειτουργείες που θα αναπτυχθούν στο cloud.  Με στόχο το 100% των συναλλαγών με τους πολίτες να γίνονται ηλεκτρονικά, η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου εξωστρεφούς συστήματος ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης θα μειώσει τη γραφειοκρατεία και θα συντελέσει στην άμεση και απομακρυσμένη διεκπεραίωση των συναλλαγών των πολιτών με της Υπηρεσίες.

Το σύστημα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα το συνθέσουν συστήματα ή λειτουργίες που θα αναπτυχθούν και θα λειτουργήσουν απ’ ευθείας στο cloud όπως:

  • Σύστημα υποβολής και διεκπεραίωση αιτήσεων πολιτών και επιχειρήσεων
  • Σύστημα διαχείρισης αιτημάτων αναφορών και καταγγελιών
  • Ηλεκτρονικές οικονομικές συναλλαγές: εισπράξεις και πληρωμές μέσω web, ΔΙΑΣ και SEPA (Single European Payment Area)
  • Διαχείριση απομακρυσμένης λήψης αιτημάτων δαπανών, απομακρυσμένη έγκριση και δέσμευση στους Κωδικούς Αριθμούς (ΚΑ), ηλεκτρονικές προμήθειες, δημοπρασίες
  • Αποστολή προσωποιημένων ειδοποιήσεων προς Προμηθευτές
  • Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση εσόδων
  • Ηλεκτρονική τιμολόγηση
  • Ηλεκτρονική Δημοπρασία
  • Προσωπικό – Μισθοδοσία: απομακρυσμένη ηλεκτρονική ενημέρωση – εξυπηρέτηση εργαζομένων σε θέματα διαχείρισης προσωπικού και μισθοδοσίας, ενημέρωση ασφαλιστικών ταμείων ΕΑΠ κτλ.

Επικοινωνήστε μαζί μας για το σύνολο των προτάσεων της OTS για την πρόσκληση ΑΤ08 του προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης”. Περιλαμβάνουν λύσεις για τη συνολική ψηφιακή αναβάθμιση των Οργανισμών, καθώς το τελευταίο είναι μία επιτακτική ανάγκη και ιδιαίτερα αισθητή μετά την κρίση της πανδημίας Covid.

αναλυτικά η πρόταση της OTS για το Αντώνης Τρίτσης και την πρόσκληση ΑΤ08 εδώ

Ε: sales@ots.gr

Τ: 2310590100