Η OTS, πιστή στη δέσμευσή της να προσφέρει λύσεις σε κάθε τομέα που υπηρετεί τις ευφυείς πόλεις του μέλλοντος, θα είναι Silver Sponsor στο Συνέδριο με θέμα: Πόλεις του μέλλοντος: Σύγχρονες, Ασφαλείς και Βιώσιμες.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, θα παρουσιαστούν βέλτιστες πρακτικές και ένα ολιστικό πρόγραμμα αναφερόμενο σε υπηρεσίες, εφαρμογές, υποδομές και συνδεσιμότητα, ολοκληρώνοντας το όραμα για μία σύγχρονη, ασφαλή και βιώσιμη πόλη.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Διεθνές Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων της CISCO στη Θεσσαλονίκη στις 12 Απριλίου και στις 13 Απριλίου στα Τρίκαλα.

Το Συνέδριο διοργανώνεται από το DT&S σε συνεργασία µε τη Cisco, το ∆ήµο Θεσσαλονίκης και το ∆ήµο Τρικκαίων.