Ολοκληρώθηκε το έργο μηχανογραφικής προσαρμογής για την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα  (ΠΔ/54/2018) στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π).

Αποτελεί ένα πρότυπο έργο, το οποίο καθιστά την Ε.Ε.Ε.Π. τον πρώτο φορέα της Γενικής Κυβέρνησης που εφαρμόζει το νέο λογιστικό σχέδιο (Π.Δ. 54) στο πληροφοριακό σύστημα Οικονομική Διαχείριση – OTS.

Στις 29/03 εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις με βάση δεδομένα και αναφορές που διέθεσε το  πληροφοριακό σύστημα.

Στη διαδικασία μετάβασης πραγματοποιήθηκε:

  • Μοντελοποίηση της μεθοδολογίας μετάβασης
  • Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και μηχανισμών, οι οποίοι επιτρέπουν στον οργανισμό να μεταβεί με ομαλό και ασφαλή τρόπο στο νέο λογιστικό πρότυπο
  • Υποστηρικτικές υπηρεσίες πληροφορικής

Ευχαριστούμε τα στελέχη, τους συνεργάτες και τη Διοίκηση της Ε.Ε.Ε.Π. για την εποικοδομητική συνεργασία και συμβολή στην έγκαιρη υλοποίηση.

Επικοινωνήστε μαζί μας στα 2310 590100 ή στο sales@ots.gr για να συζητήσετε μαζι μας για το νέο λογιστικό σχέδιο Π.Δ.54.