Το 1977, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών κάλεσε τα κράτη-μέλη να ανακηρύξουν την 8η Μαρτίου ως Ημέρα του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των γυναικών και την παγκόσμια ειρήνη.

Φέτος, η Παγκόσμια Ημέρα των Γυναικών (International Women’s Day) τιμάται με θέμα: «DigitALL: Καινοτομία και Τεχνολογία για την ισότητα των φύλων», με σκοπό την άμβλυνση του ψηφιακού αναλφαβητισμού και την περαιτέρω ενδυνάμωση του ρόλου των γυναικών στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Δείτε περισσότερα: DigitALL: Innovation and technology for gender equality.

Οι εργαζόμενες γυναίκες στην OTS

Η OTS ανήκει σε έναν κλάδο που, παραδοσιακά, θεωρούνταν ανδροκρατούμενος. Παρόλα αυτά, αποτελεί θεμελιώδη αξία από την ίδρυση της εταιρείας, 30 χρόνια πριν, να προσφέρει ίσες επαγγελματικές ευκαιρίες.

Συγκεκριμένα, το 2023, το 45,19% των εργαζομένων αποτελείται από γυναίκες. Από τις 22 θέσεις ευθύνης, οι 11 καλύπτονται από γυναίκες. Σε αυτό το σύνολο, προστίθενται 2 ακόμα γυναίκες σε θέσεις αναπληρωτριών προϊσταμένων.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της ισότητας ανδρών – γυναικών καθώς και της ισορροπίας επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, η εταιρεία συμμετέχει, από το 2021, στο έργο SHARE, έχοντας αποκτήσει επιτυχώς το Σήμα Ισότητας.

Η OTS, υποστηρίζοντας τον σημαντικό ρόλο της μητρότητας, παρέχει 2 επιπλέον μήνες άδεια με αποδοχές από αυτό που ορίζει ο νόμος για τις νέες μητέρες.

Οι γυναίκες, στην OTS, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εργασιακής ευημερίας και εξέλιξης της εταιρείας, συνεισφέροντας, σε τεράστιο βαθμό, στον τεχνολογικό σχεδιασμό και την ψηφιακή μετάβαση.