Ολοκληρώθηκε η τρίτη προγραμματισμένη συνάντηση εργασίας όλων των εταίρων του ευρωπαϊκού προγράμματος CS AWARE Next. Η OTS είναι ένας από τους εταίρους του συγκεκριμένου αλλά και του προηγούμενου προγράμματος CS-Aware
 
Η τριήμερη συνάντηση (6-8 Ιουνίου) πραγματοποιήθηκε στην Caltagirone, όπου παρουσιάστηκε η πρόοδος που έχει γίνει έως τώρα καθώς και ο προγραμματισμός των επόμενων ενεργειών από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη – εταίρους. Εντοπίστηκαν οι εργασίες οι οποίες απαιτούν συνεργασία, συζητήθηκε και αποφασίστηκε η περαιτέρω υλοποίησή τους
 
Το CS-AWARE-Next αφορά σε ένα ιδιαίτερα πρωτοποριακό και σημαντικό σχέδιο. Αντικείμενο του προγράμματος είναι η αναζήτηση και η εφαρμογή καινοτόμων λύσεων για τη διαχείριση και αντιμετώπιση κακόβουλων επιθέσεων σε ψηφιακά συστήματα που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις. Φυσικά, τα παραπάνω αναπτύσσονται σε συμφωνία με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την «κυβερνοασφάλεια» (cybersecurity).