Τα Α.Ε.Ι. υποχρεούνται να προχωρήσουν στην καταγραφή, μοντελοποίηση, απλούστευση και ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών τους μέχρι την 30η/06/2025, σύμφωνα με το προς ψήφιση νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Η OTS προσφέρει την εφαρμογή Οpen1|Process για τη μοντελοποίηση των διαδικασιών των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), καθώς, επίσης, και υπηρεσίες καταγραφής και αποτύπωσής τους.

Μέσα από επιτόπιες έρευνες και συνεντεύξεις με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ολοκληρώνεται το πλάνο αποτύπωσης των διαδικασιών, προκειμένου να εκτελεστούν ψηφιακά οι επιχειρησιακές διαδικασίες, στο σύνολό τους, με όλες τις εναλλακτικές διακλαδώσεις και τα διακριτά βήμα.

Οφέλη από την προτεινόμενη λύση Open1|Process:

  • Παραμετροποίηση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών
  • Εύκολη προσαρμογή αυτών σε αλλαγές και εναρμόνιση με το νομοθετικό πλαίσιο
  • Δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας εκτέλεσης των διαδικασιών, με σκοπό την επίλυση σημείων που παρουσιάζουν καθυστερήσεις
  • Διασφάλιση αποφυγής λαθών, με τήρηση των αναγκαίων δικλίδων ασφαλείας
  • Μείωση του χρόνου εκτέλεσης εργασιών
  • Νομικό και υποστηρικτικό υλικό για την εκτέλεση του κάθε βήματος
  • Διασύνδεση με τρίτα συστήματα
  • Πρόσβαση στο σύστημα από παντού, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2310 590 100 ή μέσω e-mail: sales@ots.gr, για να σας παρουσιάσουμε τις δυνατότητες που προσφέρει το Open1|Process.