Το ψηφιακό δίδυμο (digital twin) είναι το εικονικό τρισδιάστατο μοντέλο της πόλης, και απεικονίζει σε πραγματικό χρόνο τον παλμό της.

Εμπλέκεται σε κάθε επίπεδο διαχείρισης, από τις συγκοινωνίες, τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ή κοινής ωφέλειας ή την πολεοδομία. Ολοκληρώνει δε, πολυεπίπεδες πηγές δεδομένων, όπως: κτίρια, αστικές υποδομές, δεδομένα IoT, λειτουργείες κοινής ωφέλειας, επιχειρήσεις, μετακινήσεις ανθρώπων και οχημάτων, προσομοιώσεις πολιτικής προστασίας κ.ά.

Τα ψηφιακά δίδυμα βελτιώνουν τη λήψη αποφάσεων σε εκτελεστικό επίπεδο και επιτρέπουν στους υπεύθυνους να παρακολουθούν στενά, τους βασικούς δείκτες λειτουργίας και συμπεριφοράς της πόλης.

Επιπλέον, επιτρέπουν τη προσέγγιση «Mission Control» στις λειτουργείες της πόλης. Μια προβολή των λειτουργιών της σε πραγματικό χρόνο δίνει στις διαχειριστικές ομάδες τη δυνατότητα να προβλέψουν ζητήματα και να μετριάσουν ενδεχόμενους κινδύνους. Ένα παράδειγμα είναι η συνολική εικόνα ρυθμού, όγκου και βάρους των φορτίων συλλογής απορριμμάτων.

Τα ψηφιακά δίδυμα παρέχουν επίσης σημαντικές ευκαιρίες στη δημιουργία και ανάπτυξη ιδεών, και στην ταχεία επιλογή, προσομοίωση και δοκιμή πολεοδομικών σχεδιασμών και δόμησης.

Επιπρόσθετα, επιτρέπουν, λόγω του τεράστιου όγκου δεδομένων που συγκεντρώνουν, στις ομάδες διαχείρισης πόλεων, να πραγματοποιούν αναλυτικές αξιολογήσεις (για παράδειγμα, ανάλυση συχνών ατυχημάτων σε ένα σήμα κυκλοφορίας) και να διατυπώνουν εστιασμένες καμπάνιες προς τους πολίτες.

Διευκολύνουν τη συνεργασία και την επικοινωνία με τους εταίρους της πόλης και επιταχύνουν την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών μέσω, της χρήσης δεδομένων (π.χ. μεταξύ πρακτορείων δημόσιων μεταφορών και τουριστικών γραφείων).

Τα ψηφιακά δίδυμα βελτιώνουν δραστικά τις λειτουργίες της πόλης, προσφέροντας σημαντικά οφέλη στους πολίτες.

Η τρισδιάστατη προβολή της πόλης σε πραγματικό χρόνο:

  1. επιτρέπει την καλύτερη ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης,
  2. υποστηρίζει την ομαλή ροή κυκλοφορίας,
  3. παρακολουθεί και βελτιώνει την ενεργειακή της απόδοση.

Ένα ψηφιακό δίδυμο, λειτουργεί επίσης ως πλατφόρμα για μια νέα εποχή εφαρμογών ψηφιακής πόλης που βοηθούν στη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων και των επισκεπτών.

Οι έξυπνες πόλεις αποκτούν επίγνωση, σε πραγματικό χρόνο, σχετικά με τις ταχύτατα μεταβαλλόμενες συνθήκες, όπως το περιβάλλον τους (καιρός, επίπεδα ρύπανσης), την κυκλοφορία (συμφόρηση, ατυχήματα) και τη δημόσια ασφάλεια (καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, εγκλήματα). Το ίδιο ισχύει και για πολύ πιο αργές ή περιοδικά μεταβαλλόμενες συνθήκες, όπως πληθυσμιακές ή δημογραφικές αλλαγές και επίπεδα οικονομικής δραστηριότητας (εμπόριο, λιανικές πωλήσεις, τουρισμός, ταξίδια και μεταποίηση) συντελούν επίσης στη λειτουργία και την ανάπτυξη των έξυπνων πόλεων.

Μεγάλα επίπεδα ευαισθητοποίησης, σε συνδυασμό με γρήγορους χρόνους απόκρισης, κάνουν μια πόλη πραγματικά έξυπνη. Στη λειτουργεία της πόλης, οι αποτελεσματικές αντιδράσεις μπορούν να αποτρέψουν την κλιμάκωση επικίνδυνων καταστάσεων, την αποφυγή καταστροφών και τη διάσωση ζωών.

Η ικανότητα πρόβλεψης και προληπτικής απόκρισης σε συμβάντα είναι αναπόσπαστο μέρος των έξυπνων πόλεων. Πριν από δύο δεκαετίες, αυτή η ικανότητα ανήκε στο πεδίο της επιστημονικής φαντασίας, αλλά σήμερα, με τον όγκο των δεδομένων που συλλαμβάνονται και υποστηρίζονται από αλγόριθμους Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), είναι πραγματικότητα.

Ζητήστε μία παρουσίαση των ψηφιακών διδύμων στο sales@ots.gr

Διαβάστε περισσότερα στο Blog της εταιρείας εδώ