Η OTS, στηρίζει την εκπαιδευτική ημερίδα που διοργανώνει η εταιρία Blue Value, με θέμα “Ευρήματα Κατασταλτικού Ελέγχου, Ελεγκτικού Συνεδρίου σε Ο.Τ.Α. & Ν.Π.”, την Πέμπτη 14 Απριλίου 2022, από τις 10:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ., στο Grand Palace Hotel Thessaloniki.


Τα τελευταία χρόνια το Ελεγκτικό Συνέδριο και η Δ.Υ.Ε.Ε. έχουν προχωρήσει σε κατασταλτικούς ελέγχους χρηματοοικονομικής διαχείρισης σε ΟΤΑ και Νομικά Πρόσωπα.

Σκοπός είναι ο έλεγχος της χρηστής διαχείρισης των οικονομικών, ο έλεγχος των διαδικασιών βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων, η διαχείριση των ανταποδοτικών τελών, η καταγραφή – παρακολούθηση και προστασία της κινητής και ακίνητης περιουσίας και των παγίων, η τήρηση αποθήκης, η διαχείριση των κοινοχρήστων χώρων, η εκκαθάριση της μισθοδοσίας, οι αδυναμίες των  πληροφοριακών συστημάτων, το πλαίσιο εσωτερικών δικλίδων κλπ.

Οι θεματικές της εκδήλωσης είναι οι παρακάτω:

  • Ομαδοποιημένα ευρήματα των ελέγχων
  • Συστάσεις προς τους ελεγχόμενους φορείς
  • Περιπτώσεις καταλογισμών

Θα συζητηθούν θέματα οργάνωσης και βελτίωσης των διαδικασιών οικονομικής διαχείρισης, προς αποφυγή και ελαχιστοποίηση των προβλημάτων και ευθυνών των αρμοδίων.

Η συγκεκριμένη ημερίδα θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά δια ζώσης

Η προσέλευση στο χώρο της εκδήλωσης θα γίνεται με την επίδειξη ισχύοντος πιστοποιητικού νοσησης ή εμβολιασμού.

Η συμμετοχή είναι Δωρεάν.

Δηλώστε συμμετοχή στην φόρμα εδώ