Με γνώμονα την ανάγκη των φορέων για υψηλές αποδόσεις στις δημοτικές τους υπηρεσίες, η OTS φέρνει στο επίκεντρο της στρατηγικής της τα προϊόντα Open1∙ σχεδιασμένα για να λειτουργούν αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου και να είναι προσβάσιμα από οποιαδήποτε συσκευή.

Τι είναι το Open1|Rentals

«Εργαλείο» της OTS για την καταγραφή της ακίνητης περιουσίας και των εκμισθώσεων των Οργανισμών, με τη δημιουργία Μητρώου Ακινήτων, καθώς, επίσης, και την παρακολούθηση των εσόδων αυτών, αποτελεί η εφαρμογή Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας και Μισθωμάτων, Open1|Rentals.

Το πληροφοριακό σύστημα Open1|Rentals φιλοξενείται σε υποδομές του Κυβερνητικού Νέφους (Cloud), υφίσταται συχνές αναβαθμίσεις και είναι απόλυτα συνυφασμένο με τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου.

Ποια τα οφέλη

Ο φορέας, υιοθετώντας τη λύση του Open1|Rentals, επιτυγχάνει την πλήρη αποτύπωση των στοιχείων της ακίνητης περιουσίας και των μισθώσεων, συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού αλλαγών, με:

 • Απεικόνιση φορολογικής εκτύπωσης Ε2 και Ε9, σύμφωνα με τα πρότυπα της ΑΑΔΕ, και
 • Προβολή των ακινήτων σε ψηφιακό υπόβαθρο χάρτη (π.χ. Google Maps).

Με τη χρήση του Open1|Rentals, ο φορέας αποκτά μία σειρά από πλεονεκτήματα, με αποτέλεσμα:

 • Να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στις εισπράξεις.
 • Να παρακολουθεί τις παρατάσεις, τις αναπροσαρμογές και τις μειώσεις των συμβολαίων μίσθωσης και, βάσει αυτών, να παράγεται αυτόματα το δοσολόγιο.
 • Να γνωρίζει, ανά πάσα στιγμή, την προσαύξηση, σε περίπτωση που καθυστερήσει ο υπόχρεος να πληρώσει.
 • Να καταχωρίζει το ποσό στο σύστημα και να ζητάει την αποζημίωση χρήσης, για τις περιπτώσεις που κάποιοι μισθωτές είτε δεν έχουν συμβόλαια και καταπατούν κάποιο ακίνητο είτε γιατί έχει λήξει το συμβόλαιο και δεν αποδεσμεύουν το ακίνητο.
 • Να αποκτά πλήρη εικόνα για τα βάρη και τις πολεοδομικές τακτοποιήσεις των ακινήτων.
 • Να επισυνάπτει αρχεία, με σκοπό τη δημιουργία ενός πλήρους ψηφιακού φακέλου για κάθε ακίνητο, όπου μπορεί κάποιος να ανατρέχει κάθε στιγμή για άντληση οποιασδήποτε πληροφορίας.
 • Να παρέχει για περιοδικές μισθώσεις τα δημοτικά του ακίνητα:
 1. Μίσθωση δημοτικών γηπέδων για αγώνες, προπονήσεις, συναυλίες κ.λπ.,
 2. Μίσθωση δημοτικών ακινήτων για πολιτιστικές δράσεις (θέατρα, πολιτιστικά κέντρα, αμφιθέατρα κ.λπ.),
 3. Μίσθωση πλατειών και πάρκων για διενέργεια εκθέσεων, εμπορικών και ψυχαγωγικών δράσεων.

Διασύνδεση με την Οικονομική Διαχείριση

Το πληροφοριακό σύστημα Open1|Rentals διασυνδέεται με την εφαρμογή της Οικονομικής Διαχείρισης της OTS, και με τρίτα συστήματα, για την έκδοση βεβαιωτικών σημειωμάτων και χρηματικών καταλόγων. Για την αξιοποίησή του, δε, από ιδιώτες, εκδίδεται και παραστατικό.

Το Open1|Rentals βρίσκεται, ήδη, σε παραγωγική λειτουργία σε φορείς του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα (βλ. parking), την οποία εμπιστεύονται, μεταξύ άλλων, οι Δήμοι Δίου Ολύμπου, Δέλτα, Καβάλας και Θερμαϊκού.

Δείτε, αναλυτικά, τα τεχνικά χαρακτηριστικά στο site της OTS: Διαχείριση Μισθωμάτων και επικοινωνήστε στο 2310 590100 ή στο sales@ots.gr για να κλείσετε μία παρουσίαση της εφαρμογής Οpen1|Rentals.