Σας προσκαλούμε στο OTS Webinar, την M. Τρίτη 19 Απριλίου, στις 09:30 – 13:30 με θέμα:

Κλείσιμο Χρήσης στην Οικονομική Διαχείριση της OTS

Ενημερωθείτε για τις παρακάτω δυνατότητες στην Οικονομική Διαχείριση της OTS

Κλείσιμο χρήσης – συμφωνίες λογαριασμών

  • Μητρώου Παγίων
  • Εμπορικoύ κύκλωματος συναλλασσομένων
  • Ταμείου και Τραπεζικών Λογαριασμών
  • Εκκρεμών αξιογράφων
  • Κυκλώματος των Κρατήσεων

 H συμμετοχή είναι δωρεάν.

Δηλώστε συμμετοχή εδώ