Η OTS στηρίζει ως χρυσός χορηγός την 105η  Σύνοδο Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων στην Αλεξανδρούπολη, στις 16-19 Απριλίου. Τη διοργάνωση και την προεδρία έχει αναλάβει το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Στις εργασίες της Συνόδου συμμετέχουν Πρυτάνεις, Αντιπρυτάνεις και στελέχη διοίκησης από όλα τα Ελληνικά Πανεπιστήμια, παρουσία του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καθώς και άλλων εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας.

Η Σύνοδος Πρυτάνεων αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός για την αναβάθμιση, διεθνοποίηση και εύρυθμη λειτουργία των Ελληνικών Πανεπιστημίων, στο οποίο θα τεθούν επί τάπητος επίκαιρα θέματα που αφορούν τους οργανισμούς αυτούς.