Υπηρεσία Database Clustering από την OTS

2022-05-19T10:12:50+03:0023/09/2020|Νέα|

Τι είναι το Database Clustering; Το database clustering είναι η διαδικασία όπου μια βάση μπορεί να χρησιμοποιήσει τους πόρους περισσότερων του ενός server ή instance Β.Δ. Μερικές φορές ένας server ενδέχεται να μην είναι επαρκής για τη διαχείριση του όγκου των δεδομένων ή του αριθμού των αιτημάτων που διαχειρίζεται μια Β.Δ.,άλλες φορές πάλι απαιτείται για [...]