Κρυπτογράφηση Βάσης Δεδομένων, από την OTS

2022-05-19T10:13:34+03:0024/08/2020|Νέα|

Σύμφωνα με τις επιταγές που φέρνει ο GDPR στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, είναι αναγκαία η καταγραφή ανά τύπο επεξεργασίας και ανά αρχείο δεδομένων, του είδους των δεδομένων που τηρούνται, των υποκείμενων, των ροών και γενικότερα όλων των απαραίτητων πληροφοριών. Ο Κανονισμός, στο πλαίσιο της υποχρέωσης για τήρηση αρχείου επεξεργασίας, αποτυπώνει πλήρως την κατάσταση επί [...]