Συντήρηση Βασης Δεδομένων από την OTS – (Τuning)

2022-05-19T10:12:53+03:0002/09/2020|Νέα|

Το Τuning Βάσης Δεδομένων (Συντήρηση Βάσης Δεδομένων) περιγράφεται ως το σύνολο των ενεργειών που χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης μιας βάσης δεδομένων. H διαδικασία που ακολουθείται είναι η εκτέλεση ερωτημάτων στη βάση ώστε να πάρουμε χρήσιμες πληροφορίες για τις επιδόσεις του συστήματος, αλλά και πληροφορίες που θα μας βοηθήσουν στο σχεδιασμό των αρχείων της [...]