Πραγματοποιήθηκε το 1o OTS Roadshow για το 2022 στις 8/4/22 στο Βόλο.
Η εκδήλωση απευθυνόταν στις Περιφέρειες της Ελλάδας και οι εισηγήσεις αφορούσαν στα σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία τεχνολογίας και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Περιφερειών.

Στο OTS Roadshow παρουσιάστηκαν οι νέες cloud & web based εφαρμογές της OTS:

  • Open1|HRMS, εφαρμογή για την Διαχείριση Προσωπικού
  • Open1|Project360, εφαρμογή για τη Διαχείριση Έργων
  • Open1|Finance, εφαρμογή της Οικονομικής Διαχείρισης
  • Open1|Process, εφαρμογή συστήματος εσωτερικού ελέγχου και η διαχείριση αυτού

Επίσης, στην εκδήλωση πραγματοποίησε εισήγηση ο κύριος Α. Νίκας, ΕΕΠ Αρχής- Προϊστάμενος Μονάδας Γ ΕΥΣΥΔ, με θέμα την απευθείας ανάθεση συμβάσεων προμηθειών / γενικών υπηρεσιών σύμφωνα με τον ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016).
Παράλληλα, ο κύριος K. Παπαγεωργίου, Διευθυντής της Οικονομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, πραγματοποίηση εισήγηση για ζητήματα Χρηματοδοτήσεων των περιφερειών.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην εφαρμογή του νέου Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης (ΠΔ 54/2018), το οποίο ήδη συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική διαχείριση της OTS.

Οι συμμετέχοντες, είχαν την ευκαρία να ανταλλάξουν απόψεις, καλές πρακτικές  σε στρογγυλή τράπεζαμετά το πέρας των εισηγήσεων.

 Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο OTS Roadshow! 

Την ερχόμενη Πέμπτη, 14/4, η OTS στηρίζει και θα συμμετέχει στην δια ζώσης εκπαιδευτική ημερίδα με Θέμα: Ευρήματα Κατασταλτικού Ελέγχου, στο Grand Hotel, στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στο link, καθώς και να δηλώσετε συμμετοχή.