Το Σάββατο 1 Ιουνίου, η OTS πραγματοποίησε το δεύτερο Open Talk για το 2024, αφιερωμένο στους Πελάτες της εταιρείας. 

Τα Open Talks είναι ενδοεταιρικές εκδηλώσεις της OTS, στις οποίες συμμετέχουν όλες οι ομάδες της εταιρείας. Στόχος τους είναι η ενημέρωση για τις δραστηριότητες της OTS και η ενθάρρυνση της ανταλλαγής απόψεων και γνώσεων μεταξύ ομάδων με διαφορετικό επιχειρησιακό αντικείμενο. Μέσω των Open Talks, οι άνθρωποι της OTS, ανεξαρτήτως τοποθεσίας ή ομάδας, έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν και να ευθυγραμμιστούν προς την ίδια κατεύθυνση: την βελτίωση της ζωής των ανθρώπων στις πόλεις.

Η Ετήσια Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών, κύριο θέμα συζήτησης του 2ου Open Talk 2024

Στο δεύτερο Open Talk για το 2024, κύριο άξονα θεματολογίας αποτέλεσε η Ετήσια Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών της OTS και Blue Value, που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο. Από το 2023, η αξιολόγηση των εφαρμογών πραγματοποιείται μέσα από τις ίδιες εφαρμογές, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους τους πελάτες να παρέχουν ανατροφοδότηση με απλό και εύκολο τρόπο. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια έχει εγκαινιαστεί μια διαδικασία συνεχούς ανατροφοδότησης καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου μέσω: α) των ερωτηματολογίων ολοκλήρωσης των έργων, β) την αξιολόγηση μετά από κάθε τηλεφωνική επικοινωνία και γ) την ολοκλήρωση των αιτημάτων που μπαίνουν στο OCN (ticketing). 

Το πρωινό του Σαββάτου, μέλη των ομάδων παραγωγής, όπως και των σύμβουλων υποστήριξης πελατών, παρουσίασαν τα βασικά σημεία της έρευνας και ανέλυσαν τα αποτελέσματα αυτής, καθώς και τα συμπεράσματα τους. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης δόθηκε χρόνος για συζήτηση, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες αποτέλεσαν μέρος ενός εποικοδομητικού διαλόγου για βελτιωτικές ενέργειες που μπορούν να υλοποιηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Συγχρόνως, με τη διεξαγωγή της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά των εργαζομένων, με δραστηριότητες που περιλαμβάναν θέατρο, κατασκευή χειροτεχνιών, αλλά και ένα εργαστήρι μαγειρικής από έμπειρους επαγγελματίες. 

Η ομάδα της OTS επιδιώκει να βελτιώνει συνεχώς την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών της. Η Ετήσια Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών και η συνεχής ανατροφοδότηση από τους χρήστες των εφαρμογών, αποτελούν την αφορμή ώστε η βελτίωση αυτή να είναι στοχευμένη και ποιοτική.